Home Deportes Sanción a Michael Arroyo queda reducida a seis meses